photo1609638744251 16096387459421796742362

Hơn 11.600 tỷ chảy vào các khu công nghiệp Bình Định trong năm 2020


Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định đã nỗ lực, chủ động trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bậc là công tác quản lý quy hoạch, xây dựng; bảo vệ tài nguyên môi trường; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về xúc tiến thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng tái định cư đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh trong khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp như: dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1, Nhơn  Hội 2, Khu Công nghiệp Becamex Bình Định và 4 khu tái định cư – dân cư tại khu kinh tế Nhơn Hội, khu nghỉ dưỡng Allia, khu vui chơi giải trí Tini Dream.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, kết quả thu hút vốn đăng ký đầu tư vào KKT Nhơn Hội và các khu công nghiệp (KCN) trong năm 2020 là 11.648 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện khoảng 2.355 tỷ. Trong đó, tại KKT Nhơn Hội, đến nay có 101 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 84.517 tỉ đồng, vốn thực hiện đạt 21.189 tỉ đồng. Tại các KCN, hiện có 264 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 14.080 tỉ đồng, vốn thực hiện 8.897 tỉ đồng.

Hơn 11.600 tỷ chảy vào các khu công nghiệp Bình Định trong năm 2020 - Ảnh 1.
Hơn 11.600 tỷ đồng chảy vào các khu công nghiệp Bình Định trong năm 2020. Ảnh: Khu kinh tế Bình Định.

Doanh thu ước cả năm 2020 của các doanh nghiệp đang hoạt động tại KKT Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh ước đạt 33.000 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 350 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.100 tỷ đồng. Tổng số lao động tham gia BHXH lên 11.644 người tăng 752 người so với năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đánh giá cao sự nỗ lực quản lý điều hành hiệu quả của Ban Quản lý khu kinh tế, góp phần đưa tốc độ  GRDP của tỉnh tăng 3,61% so với cùng kỳ. Đến nay, KKT Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 330 dự án đầu tư vào. Trong đó, nhiều dự án có tính động lực, tác động tích cực đến thu hút đầu tư vào tỉnh đã đi vào hoạt động, góp phần đáng kể vào tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.

Để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng, phát triển bền vững KKT Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh trở thành hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực, kinh nghiệm vào đầu tư tại khu kinh tế và các khu công nghiệp; đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về xúc tiến thu hút đầu tư. Trước mắt ưu tiên tập trung thực hiện dự án khu đô thị và dịch vụ Becamex – Bình Định để giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó cần xiết chặt quản lý tài nguyên môi trường; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp; thường xuyên đôn đốc thi công hoàn thành các dự án chuyển tiếp và các công trình hạ tầng trong khu kinh tế Nhơn Hội; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2021, như: thu hút vốn đăng ký đầu tư đạt 26.500 tỷ đồng; Vốn đầu tư thực hiện các dự án đạt 5.500 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp, Kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2020. Cùng với đó, cần rà soát, thẩm định các dự án đầu tư chậm triển khai, có hiện tượng bao chiếm đất để trục lợi, báo cáo tỉnh ra quyết định thu hồi giao cho các nhà đầu tư khác.Source link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *