photo1622622409124 1622622409350999589207

Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa


Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa đất trên địa bàn tỉnh đến khi có ý kiến chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ tách thửa do tặng, cho trong gia đình).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng có công văn số 1461/STNMT-VP cùng ngày chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai rà soát toàn bộ hồ sơ tách thửa đã tiếp nhận và đang tồn động do vướng mắc về yêu cầu hình thành đường giao thông.

Đồng thời, kiểm tra hồ sơ, phân loại cụ thể; các hồ sơ đủ điều kiện thì trình ký phát hành; các hồ sơ chưa đủ điều kiện chuyển trả và có văn bản hướng dẫn thực hiện theo quy định theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Tạm dừng tiếp nhận các hồ sơ tách thửa phát sinh cho đến khi có quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các nhiệm vụ trên phải thực hiện ngay và báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 10/6/2021. “Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Sở được phân công và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở được giao nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện nội dung, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung và tiến độ thực hiện”, văn bản của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nêu rõ.

Trước đó, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện kiểm tra, xác minh và cung cấp thông tin đất đai liên quan đến 19 khu đất không phải là dự án nhưng rao bán là dự án tại TP. Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Hạ Vy

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *