photo1612170694097 161217069441089811460

Thanh toán tiền sử dụng đất sau ngày 28/2/2021 sẽ theo giá đất năm 2021


Theo đó, liên quan đến việc thanh toán nợ tiền SDĐ theo Nghị định  79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền SDĐ trước ngày 01/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền SDĐ còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/02/2021.

Từ ngày 01/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền SDĐ mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền SDĐ còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền SDĐ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các hộ gia đình, cá nhân rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận Quyền SDĐ của gia đình có còn được ghi nợ tiền SDĐ không?

Trường hợp có ghi nợ tiền SDĐ mà chưa thanh toán nộp ngân sách Nhà nước thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các Quận, Huyện, Thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/02/2021. Tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/02/2021 thì sẽ bị tính tiền SDĐ phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ (Giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận).

Theo Thanh Thanh

Pháp luật Việt NamSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *