photo1608776996723 1608776997797575550922

Tp.Hồ Chí Minh dự báo diện tích nhà ở xây dựng mới đến 2025 đạt khoảng 50,7 triệu m2 sàn


Theo ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó giám đốc Sở xây dựng Tp.HCM, giai đoạn 2009-2020, dân số toàn Tp.HCM tăng thêm gần 2 triệu dân, diện tích bình quân đầu người tăng 16,6m2/người (năm 2009) lên 20,63m2/người vào cuối năm 2020. Trong đó, nhà riêng lẻ do dân tự xây chiếm tỉ trọng chủ yếu trong cơ cấu nhà ở của TP.

Trong giai đoạn 2011-2015, nhà ở riêng lẻ do dân tự xây chiếm 80% trong tổng số nhà ở xây mới trên địa bàn TP.

Từ giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn nhà ở xã hội phát triển mạnh mẽ, đã có 23 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và đưa vào sử dụng cung ứng cho thị trường 1.15 triệu m2 sản (tương ứng khoảng 17.900 căn hộ).

Tuy nhiên, theo ông Khiết, kết quả phát triển nhà tại TP vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn về nhà ở; chưa đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của TP.

Theo đại diện Sở xây dựng, để đáp ứng nhu cầu nhà ở đô thị đặc biệt với sự gia tăng dân số 2 triệu dân trong giai đoạn 2021-2030 và khắc phục những hạn chế trong phát triển nhà ở 10 năm qua, cần phải xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030 nhằm đề ra quan điểm, định hướng phát triển nhà ở…

Về chỉ tiêu nhà ở, ông Khiết cho biết, giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 50,7 triệu m2 và đến cuối năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,5m2/người, trong đó quy mô dân số dự kiến cuối năm 2025 là 10,1 triệu dân.

Giai đoạn 2026-2030, tổng diện tích nhà ở xây dựng đạt 57,7 triệu m2 và đến cuối năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 26,5m2/người, quy mô dân số dự kiến vào cuối năm 2030 là 11,1 triệu dân.

Hạ Vy

Theo Trí thức trẻSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *