photo1609822127433 1609822128426275853457

Việc sắp xếp, xử lý tài sản công khiến nhiều dự án phải tạm dừng


HoREA vừa có văn bản gửi Thủ tướng góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Trước đó Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát đất đai của các doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa theo quy định của pháp luật về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Trường hợp đất của doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc diện thu hồi theo quy định tại Điều 62, Điều 64 và Điều 65 Luật đất đai 2013 thì thực hiện thu hồi, bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 118 Luật Đất đai 2013 và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, không để xảy ra sai phạm, thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo HoREA, từ đó đến nay đã có hàng trăm dự án đầu tư, dự án nhà ở trong cả nước, riêng Tp.HCM có khoảng 158 mặt bằng, dự án sử dụng quỹ đất có nguồn gốc do sắp xếp lại, xử lý tài sản công, hoặc do di dời nhà xưởng ô nhiễm, thực hiện cổ phần hóa đã phải dừng các hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh.

Điều này này dẫn đến người mua nhà tại các dự án kể trên bị “treo” các quyền của chủ sở hữu nhà, chủ đầu tư dự án cũng bị thiệt hại, còn ngân sách nhà nước bị giảm nguồn thu. Đây cũng là một nguyên nhân làm nguồn cung dự án và sản phẩm nhà ở trên thị trường sụt giảm.

Từ năm 2017, HoREA đã đề xuất Thủ tướng cho phép các chủ đầu tư được tiếp tục triển khai thực hiện dự án để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tránh lãng phí thời gian và của cải xã hội, đảm bảo quyền lợi của người mua nhà trong dự án. Đề nghị này tất nhiên đi kèm điều kiện chủ đầu tư dự án phải có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) đối với dự án sau khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. 

Ngoài ra, đối với người mua nhà đã giao kết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua nhà tại các dự án này thì không phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) của chủ đầu tư dự án.

Trong quá trình thực hiện Nghị định 167, hiệp hội nhận thấy Điều 28 quy định “xử lý chuyển tiếp” đối với các dự án có trước thời điểm Nghị định 167 có hiệu lực (ngày 1/1-/2018) chưa thật cụ thể. Đồng thời cũng chưa bao quát hết các trường hợp liên quan nên đã gây ra vướng mắc cho cơ quan nhà nước các địa phương trong công tác thực thi pháp luật.  Do vậy, theo HoREA, việc xem xét, sửa đổi Nghị định 167 là rất cần thiết.Source link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *